Uncategorized

Kunst zonder voorschrift – Art without prescription

30.00
By

Vanaf de planning van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen tot op de dag van vandaag is steeds veel aandacht uitgegaan naar de creatie van een stimulerende omgeving voor de patiënten. Het gebouw waarin ze verblijven, van de hand van de architecten Paul Storme en Jozef Van Ranst, de aanblik van de tuinen ontworpen door Jacques Wirtz, het contact met zeer kwalitatieve hedendaagse kunst in de gangen, dit alles heeft ongetwijfeld een heilzaam effect op allen die in het U.Z.A. verblijven en/of werken.

Kunstenaars van de 20ste eeuw – 100 biografieën

19.95

Kunstenaars van de 20ste eeuw bevat een aantal van de vreemdste, droevigste, luisterrijkste en meest intrigerende levensbeschrijvingen van deze tijd. Honderd kunstenaars die hun stempel hebben gedrukt op het beeld dat wij van de 20ste eeuw hebben, worden in levendige biografieën gepresenteerd, geïllustreerd met vaak zeldzame foto’s, portretten of zelfportretten, en belangrijke kunstwerken van hun land.

Wilhelm Busch

19.90

Van 30 mei tot 30 augustus 2009 vindt in het Musée Félicien Rops te Namen een tentoonstelling plaats over de Duitse schilder en karikaturist Wilhelm Busch (1832-1908). Ter gelegenheid van deze tentoonstelling verschijnt een rijkelijk geïllustreerd boek, dat niet enkel de tentoongestelde werken weergeeft, maar tegelijk een uniek referentiewerk vormt over deze Duitse kunstenaar.

Kunstschatten uit Brugge

9.80

Eeuwenlang was Brugge een zeer voorname culturele aantrekkingspool. Materiële welvaart vormde immers een perfecte voedingsbodem voor mecenaat en artistieke creatie. Veel particulier kunstbezit kwam mettertijd in de Brugse openbare collecties terecht die momenteel tot de belangrijkste verzamelingen ter wereld worden gerekend. Meer dan 360 kunstschatten worden in deze pocketuitgave in kleur gereproduceerd.

Antoon de clerck

24.90

Hoewel hij aan het zintuiglijke en tastbare gehecht is, wil Antoon de clerck (°1923) het momentane overstijgen en een universeel gevoel van tijd en ruimte aanwezig stellen. In een door hem zelf uitgedacht fictief museum toont hij op zeer realistische wijze hoogtepunten uit de moderne schilderkunst. Doorkijken bieden zicht op een fragment van La danse van Matisse, een zorgvuldig opgebouwd retrospectief van Paul Klee of bezoekers bij een Ellsworth Kelly. Hij werpt een koel en registrerend licht op deze kunstwerken die hij als lichtpunten in de moderne kunst beschouwt.

Anton Van Dijck

24.90

In deze bevattelijke en uitvoerig geïllustreerde publicatie van de hand van prof. dr. Hans Vlieghe wordt voor het eerst uitgebreid en via speciaal daartoe aangemaakte, prachtige detailfotografie stilgestaan bij het religieuze werk van Anton Van Dijck. Daaruit blijkt reeds diens onmiskenbaar vermogen om de gezichtsuitdrukking van zijn personages uit te beelden in een levendige mimiek. Precies dit talent zal hem tevens tot een uitstekend portretschilder maken, eerst van de Antwerpse burgerij, later van de Italiaanse aristocratie en tenslotte aan het hof van de Stuarts in Engeland.

Miquel Barceló

24.25

Door naar Afrika te trekken herleidde Miquel Barceló zijn bestaan tot het meest essentiële. Hij ging daarbij tot het uiterste en werkte bij temperaturen van meer dan 50 °C aan tal van aquarellen en tekeningen waarvan het papier krulde van de droogte en waarop het woestijnzand de verf invulde met stof. De binding met het Afrikaanse volk veroorzaakte bij Barceló een waarachtige kloof met de westerse beschaving en dreef hem tot picturale excessen. Enrique Juncosa schreef ‘Poemas Africanos’ bij de stillevens van Barceló die in dit boek werden gereproduceerd.

Anselm Kiefer, De Zee

25.00

In deze tin box steken een unieke selectie van 8 recente indrukwekkende marines van Anselm Kiefer. Anselm Kiefer (°1945) behoort samen met Georg Bazelitz, Jörg Immendorf, Markus Lüpertz en A.R. Penck tot de voornaamste vertegenwoordigers van de zgn. ‘Neue Deutsche Malerei’ ook neo-expressionisme genoemd. Door hun zeer expressieve en energieke manier van schilderen, worden deze kunstenaars ook als ‘Nieuwe Wilden’ bestempeld.