12.25

Chantal Grard, hommage aan George Grard

De Stichting George Grard organiseert in 2001 haar derde zomertentoonstelling met werk van een jonge beeldhouwer. George Grard zou in 2001 honderd geworden zijn en dit wordt gevierd met een passend eerbetoon waarin vooral zijn dochter Chantal Grard, de hand heeft.

Uitverkocht

978-90-5856-049-0 ,
Share

De prachtige omgeving van de Stichting George Grard was het decor van haar sculpturen en installaties. Vaak vormen levende organismen het uitgangspunt voor het werk van de jongste Grard. De glooiende volumes die de sculpturen domineren, verwijzen al dan niet expliciet naar groeistadia van plant, dier of mens. Het zijn a.h.w. suggestieve vormen die aanzetten tot reflectie over de cyclus van het leven. De meest recente werken refereren direct aan de menselijke anatomie en fertiliteit. Dit oeuvre laat de toeschouwer op geen enkel ogenblik onberoerd.