24.90

Lanceloot Blondeel

Men kan Lanceloot Blondeel (1498-1561) karakteriseren als een waar renaissancekunstenaar, een echte homo universalis, want hij genoot op vele terreinen grote waardering.

Uitverkocht

, 978-74377-81-2 ,
Share

Zo was hij niet alleen schilder, maar ook ontwerper van o.m. patronen voor tapijten, glasramen en beelden in opdracht van het Brugse stadsbestuur. In 1528 leverde hij het ontwerp voor de bekende Keizer Karel-schouw in het landhuis van het Brugse Vrije. Zijn dochter Anna huwde met Pieter Pourbus die zijn carrière waarschijnlijk in het atelier van zijn schoonvader begon. Dit boek biedt een schitterend overzicht van de werken die Blondeel in Brugge, de stad waar hij het grootste gedeelte van zijn leven doorbracht, naliet.