19.75

Het Roger Raveelmuseum

, , 978-90-74377-98-0 ,
Share

Over de figuur en het oeuvre van Roger Raveel, een van de meest vooraanstaande Belgische kunstenaars, is reeds veel gezegd en geschreven. In vele gevallen ging het om gelegenheidsteksten die steeds in meer of mindere mate verband hielden met overzichtstentoonstellingen. Bij de opening van de het museum van de kunstenaar verschijnt voor het eerst een handzaam boek dat via een heldere introductie en een verrassende maar representatieve reeks van meer dan 100 reproducties het werk, het leven en het gedachtengoed van Raveel op bevattelijke wijze voorstelt. Ook het Museum Roger Raveel, een architecturaal oeuvre d’artiste van de hand van architect Stéphane Beel wordt uitvoerig belicht.