24.90

Anton Van Dijck

In deze bevattelijke en uitvoerig geïllustreerde publicatie van de hand van prof. dr. Hans Vlieghe wordt voor het eerst uitgebreid en via speciaal daartoe aangemaakte, prachtige detailfotografie stilgestaan bij het religieuze werk van Anton Van Dijck. Daaruit blijkt reeds diens onmiskenbaar vermogen om de gezichtsuitdrukking van zijn personages uit te beelden in een levendige mimiek. Precies dit talent zal hem tevens tot een uitstekend portretschilder maken, eerst van de Antwerpse burgerij, later van de Italiaanse aristocratie en tenslotte aan het hof van de Stuarts in Engeland.

Uitverkocht

978-90-74377-89-8 ,
Share