Kunst

James Ensor – Leven & Werk, Vie & oeuvre, Life & Work, Leben & Werke

24.90

Aan de hand van een inleidende tekst over leven en werk van de kunstenaar en een selectie van 50 representatieve werken, alle op groot formaat en in kleur gereproduceerd en van een kunsthistorische commentaar voorzien, schetst conservator Norbert Hostyn (MSK Oostende) een boeiend en volledig beeld van de denk- en leefwereld van de nu eens bejubelde, dan weer verguisde James Ensor (1860-1949). Het verhaal van een ophefmakende, controversiële artiest die aanvankelijk school maakt, maar later uitgroeit tot een excentriekeling met vooral veel zin voor pose en ‘commerce’.

Jef Verheyen – Retrospective

31.00

Jef Verheyen (1932-1984) was een van de eerste monochrome schilders van West-Europa. Hij onderhield nauwe contacten met o.a. Fontana, Klein en Manzoni. Vanaf 1962 nam hij deel aan bijna alle tentoonstellingen van de ZERO-groep. ‘Je peins pour voir’ was zijn devies. Voor Verheyen, die aan een oogziekte leed, was schilderen de ultieme keuze om te zien en te zijn. In deze belangrijke monografie zetten meer dan 60 kleurreproducties deze overtuiging kracht bij.

Frans Gentils

19.00

Frans Gentils (°1951) schildert fors en gedreven de heropstanding van de mens na de catastrofe waaraan tal van mislukking voorafgingen, onder de vorm van monsterachtige mutanten en schijngeboorten. Op aangrijpende wijze brengt Gentils het failliet van onze eeuw in beeld en toont hij de ruïnes van onze over-geïndustrialiseerde beschaving. Hij refereert daarbij aan ons collectief geheugen door te verwijzen naar de val van het Romeinse Rijk, de inslag van meteorieten, het verdwijnen van prehistorische mastodonten e.d.m.

MacDermott & MacGough

35.95

Het kunstenaarsduo MacDermott & MacGough neemt zowel door zijn levensstijl als door zijn oeuvre een bijzondere plaats in binnen het hedendaagse kunstbestel. Hun werk kan worden beschouwd als een tijdsexperiment dat zich deels in New York, deels in Dublin afspeelt. Het medium waarin ze zich daarbij uitdrukken is drievoudig: olieverfschilderkunst, glasplaatfotografie en een hoogstpersoonlijke levenswijze. Onder het motto ‘All time exists at the same time’ draaien zij nl. consequent de klok een goeie 100 jaar terug om te leven in een tijd die hén ligt. Deze uitgave bundelt een selectie van hun fotografisch en schilderkunstig oeuvre.

De Vlaamse Primitieven – Zeven Meesterwerken – Zeven Meesters, Sept Chefs-d’oevres – Sept Maîtres, Seven Masterworks – Seven Masters, Sieben Meisterwerke – Sieben Meister

24.90

In dit bijzonder mooie album werpen tientallen haarfijne reproducties en vlot leesbare teksten een nieuw licht op de uitzonderlijke pracht van meesterwerken van de Vlaamse Primitieven Jan Van Eyck, Roger van der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hugo van der Goes, Hans Memling en Gerard David. Dit opmerkelijke boek bevat een unieke reeks grote, nog nooit eerder gepubliceerde detailopnames die de lezer toelaten de Vlaamse Primitieven te (her)ontdekken zoals hij ze nog niet eerder zag.

Eric Vandepitte

18.60

Twaalf potloodtekeningen ontlenen details aan evenveel meesterwerken uit de Europese schilderkunst. Terwijl deze serie tot stand kwam, verdiepte Vandepitte zich in de betekenis van deze schilderijen voor zijn eigen artistieke opvattingen. Men kijkt als het ware letterlijk door het oog van een gefascineerd kunstenaar. Twaalf literaire details van de hand van Pol Hoste gaan de serie potloodtekeningen vooraf. Een kostbaar kleinood in een gelimiteerde editie van 750 exemplaren.

1 7 8