Kunst

Raymond Minnen

19.00

De wereld van Raymond Minnen is er één van absurde verbeelding en relativerende humor in alle registers, van geestige vondsten tot groteske effecten, van satire tot cynische spot. Het is ook een dubbelzinnige wereld, de dingen balanceren tussen levensecht realisme en losgeslagen fantasie, zoals de monumentale installaties met figuren in gips of polyester naar levend model en zijn replica’s van gebruiksvoorwerpen, levensmiddelen en verpakkingen. De onderhuidse kritiek en de versmelting van kunst en populaire cultuur maken Minnen zowel een erfgenaam van het surrealisme als van de sixties.

Genesis

31.00

Tussen 1966 en 1968 maakte Roger Raveel 33 tekeningen volgens verschillende procédés op het thema ‘Genesis’. Bij deze tekeningen schreef Hugo Claus in 1968, 33 gedichten. Het resultaat werd een uniek document, een complementaire visie op het scheppingsverhaal van twee kunstenaars die men met gerust hart mag betitelen als de grootste schilder en de grootste schrijver die Vlaanderen momenteel kent. Beide grootmeesters grepen het scheppingsthema aan om zich ongeremd uit te leven op de voor hen typerende manier: Raveel met zijn kleuren, vormen en contouren; Claus met zijn rijke, symbolische taal.

Bram Bogart, Retrospectief

35.95

Bram van den Boogaart, later kortweg Bram Bogart, werd in 1921 in Delft (Nederland) geboren. Al in de jaren ’50 behoorde hij tot de groep van de meest vooruitstrevende informele kunstenaars. Hoewel hij sinds het begin van de jaren ’60 dezelfde – hem typische en volstrekt unieke – techniek gebruikt, is hij er steeds in geslaagd zijn werk te vernieuwen, wat hem tot één van de boeiendste en belangrijkste materieschilders van de voorbije decennia maakt.

James Ensor – Leven & Werk, Vie & oeuvre, Life & Work, Leben & Werke

24.90

Aan de hand van een inleidende tekst over leven en werk van de kunstenaar en een selectie van 50 representatieve werken, alle op groot formaat en in kleur gereproduceerd en van een kunsthistorische commentaar voorzien, schetst conservator Norbert Hostyn (MSK Oostende) een boeiend en volledig beeld van de denk- en leefwereld van de nu eens bejubelde, dan weer verguisde James Ensor (1860-1949). Het verhaal van een ophefmakende, controversiële artiest die aanvankelijk school maakt, maar later uitgroeit tot een excentriekeling met vooral veel zin voor pose en ‘commerce’.

Jef Verheyen – Retrospective

31.00

Jef Verheyen (1932-1984) was een van de eerste monochrome schilders van West-Europa. Hij onderhield nauwe contacten met o.a. Fontana, Klein en Manzoni. Vanaf 1962 nam hij deel aan bijna alle tentoonstellingen van de ZERO-groep. ‘Je peins pour voir’ was zijn devies. Voor Verheyen, die aan een oogziekte leed, was schilderen de ultieme keuze om te zien en te zijn. In deze belangrijke monografie zetten meer dan 60 kleurreproducties deze overtuiging kracht bij.

Frans Gentils

19.00

Frans Gentils (°1951) schildert fors en gedreven de heropstanding van de mens na de catastrofe waaraan tal van mislukking voorafgingen, onder de vorm van monsterachtige mutanten en schijngeboorten. Op aangrijpende wijze brengt Gentils het failliet van onze eeuw in beeld en toont hij de ruïnes van onze over-geïndustrialiseerde beschaving. Hij refereert daarbij aan ons collectief geheugen door te verwijzen naar de val van het Romeinse Rijk, de inslag van meteorieten, het verdwijnen van prehistorische mastodonten e.d.m.

MacDermott & MacGough

35.95

Het kunstenaarsduo MacDermott & MacGough neemt zowel door zijn levensstijl als door zijn oeuvre een bijzondere plaats in binnen het hedendaagse kunstbestel. Hun werk kan worden beschouwd als een tijdsexperiment dat zich deels in New York, deels in Dublin afspeelt. Het medium waarin ze zich daarbij uitdrukken is drievoudig: olieverfschilderkunst, glasplaatfotografie en een hoogstpersoonlijke levenswijze. Onder het motto ‘All time exists at the same time’ draaien zij nl. consequent de klok een goeie 100 jaar terug om te leven in een tijd die hén ligt. Deze uitgave bundelt een selectie van hun fotografisch en schilderkunstig oeuvre.

De Vlaamse Primitieven – Zeven Meesterwerken – Zeven Meesters, Sept Chefs-d’oevres – Sept Maîtres, Seven Masterworks – Seven Masters, Sieben Meisterwerke – Sieben Meister

24.90

In dit bijzonder mooie album werpen tientallen haarfijne reproducties en vlot leesbare teksten een nieuw licht op de uitzonderlijke pracht van meesterwerken van de Vlaamse Primitieven Jan Van Eyck, Roger van der Weyden, Petrus Christus, Dirk Bouts, Hugo van der Goes, Hans Memling en Gerard David. Dit opmerkelijke boek bevat een unieke reeks grote, nog nooit eerder gepubliceerde detailopnames die de lezer toelaten de Vlaamse Primitieven te (her)ontdekken zoals hij ze nog niet eerder zag.

Eric Vandepitte

18.60

Twaalf potloodtekeningen ontlenen details aan evenveel meesterwerken uit de Europese schilderkunst. Terwijl deze serie tot stand kwam, verdiepte Vandepitte zich in de betekenis van deze schilderijen voor zijn eigen artistieke opvattingen. Men kijkt als het ware letterlijk door het oog van een gefascineerd kunstenaar. Twaalf literaire details van de hand van Pol Hoste gaan de serie potloodtekeningen vooraf. Een kostbaar kleinood in een gelimiteerde editie van 750 exemplaren.

1 7 8