19.90

Daroema’s Taô

Daroema wordt beschouwd als de grondlegger van Chan een Chinese boeddhistische strekking, in het Westen beter bekend onder de Japanse naam Zen.

Uitverkocht

978-90-5856-186-2 ,
Share

Over deze oude wijze is weinig geweten dat, beoordeeld met een gedegen historische kritiek, als historisch feitenmateriaal mag worden aanvaard. Zijn leer is overgeleverd in een reeks korte beschouwingen en aforismen , vaak treffend door helderheid of daarentegen tergend door raadselachtigheid. Aanvankelijk blijkbaar bedoeld als sumiere handleiding inzake vechtkunst – doyuu genoemd – ontvouwt de tekst zich als levensbeschouwelijke mijmering over Taô dat men kan vertalen als ‘Weg’. Terecht werd herhaaldelijk gewezen op parallellen met Het Boek van Weg en Deugd Tau-te-tsjing, toegeschreven aan Lau-tze. Vandaar overigens de titel Daroema’sTaô .