23.55

Raoul De Keyser

Leervluchten biedt een doorsnede van het hele reente oeuvre van Raoul De Keyser (°1930), werk dat zich niet makkelijk laat onderbrengen binnen de classificaties van de hedendaagse kunstgeschiedschrijving.

Uitverkocht

, 978-90-74377-39-3 ,
Share

In het midden van de jaren zestig leunde De Keyser nauw aan bij de Nieuwe Visie van roger Raveel, maar hij zouvlug afstand nemen van dep citurale herkenbaarheid van die zogenaamde ‘Groep van Beervelde’. Men beschouwde hem trouwens steeds als de meest abstraherende schilder van het gezelschap. De Keyser ging de picturale waarden op zichzelf gaan beschouwen als een soort fundamentele schilderkunst en wist door de keuze van steeds meer gereduceerde (minimale) werkelijkheden de minimale mogelijkheden verder te verruimen.