Fotografie

Mijn Engel moet nog komen

12.25

Fotografie: 6 bijzondere reportages van de hand van: Menno de Nooijer, Freya Maes, Thomas Mistiaen, Magali Swaelens, Jurgen Van der Veken en Anda van Riet en Karina Leijnse.

Aan de hand van drie tekstuele en zes visuele bijdragen wordt in dit boek een indringend portret geschetst van de jongerencultuur in de Lage Landen anno nu. Iedere auteur of fotograaf ‘verbeeldt’ op heel persoonlijke wijze zijn eigen aanvoelen of bevindingen.

Prof. dr. Gust De Meyer (K.U.Leuven), specialist pop- en jongerencultuur opent met een cultuurhistorische bijdrage.

1 2 3