12.25

Mijn Engel moet nog komen

Fotografie: 6 bijzondere reportages van de hand van: Menno de Nooijer, Freya Maes, Thomas Mistiaen, Magali Swaelens, Jurgen Van der Veken en Anda van Riet en Karina Leijnse.

Aan de hand van drie tekstuele en zes visuele bijdragen wordt in dit boek een indringend portret geschetst van de jongerencultuur in de Lage Landen anno nu. Iedere auteur of fotograaf ‘verbeeldt’ op heel persoonlijke wijze zijn eigen aanvoelen of bevindingen.

Prof. dr. Gust De Meyer (K.U.Leuven), specialist pop- en jongerencultuur opent met een cultuurhistorische bijdrage.

Uitverkocht

978-90-5856-008-7
Share

Een en ander kadert in een grensoverschrijdend project: België en Nederland hebben hun beste krachten gebundeld om op eigentijdse wijze een momentopname van het jonge geweld bij het begin van een nieuwe era in verhalen en foto’s vast te leggen.

Rond dit project worden heel wat tentoonstellingen en randmanifestaties opgebouwd. De prijs van dit zap-boek werd bewust laag gehouden opdat ook het jeugdige volkje het zich zou kunnen aanschaffen.