Fotografie

Beijing

35.00

Fabien Raes is geen onbekende in de kunstwereld. Na een tijdje van de schilderkunst geproefd te hebben, evolueerde zijn carrière al snel in de richting van zijn ware passie, de fotografie. Aanvankelijk hield hij zich vooral met reportagefotografie bezig, wat resulteerde in wereldwijd verspreide reportages over o.a. Zuid-Afrika, Zuid- en Midden-Amerika, Afrika en China.

200x Brugge

12.25

Wie Brugge wil tonen, kan onmogelijk om het indrukwekkende beeldarchief van Hugo Maertens heen. De fotograaf werd voor de uitdaging gesteld om zijn door en door gekende werkterrein in 200 opnames te ‘vatten’ zonder daarbij in stereotiepe lichtheid te verglijden. Daarenboven moest hij zowel de passant als de resident weten te boeien. Het resultaat is een verbluffend wervelende reportage, met tal van nieuwsoortige impressies. Een caleidoscopisch portret van een stad die nog steeds nieuwe facetten van haar rijkdom prijsgeeft.

Waregem Koerse

24.95

Waregem Koerse spreekt tot de verbeelding van elke paardenliefhebber of occasionele bezoeker die dit ‘feest van het paard’ ooit heeft meegemaakt. Tijdens dit unieke evenement wordt de Gaverbeekhippodroom voor een dag omgedoopt tot het Ascot van Vlaanderen.

Stellige Stilte

19.90

Het boek Stellige Stilte, dat een gelijknamige tentoonstelling begeleidt, vormt het resultaat van een intense dialoog tussen studenten Culturele Studies en Kunstwetenschappen en afstuderende studenten Fotografie. Naast het in 2005-2006 gecreëerde afstudeerwerk van 27 jonge fotografen en de bijhorende teksten van de universiteitsstudenten, bevat deze catalogus ook een addendum dat een terugblik biedt op de vorige vijf edities.

Verwondering

19.90

De dagelijkse realiteit bergt in zich een schat aan tederheid en humor. Enkel het oog van een begenadigd fotograaf slaagt erin om die verborgen dimensie bloot te leggen. Zo iemand is Jan Breyne. Geheimen worden gezien, maar moeten uitgedrukt worden om echt te bestaan. Vandaar de teksten die Kardinaal Danneels bij het bekijken en genieten van de beelden heeft neergeschreven. Dit is een boek ontsproten aan ‘verwondering’, volgens de auteurs de beste zuurstofkuur voor een wereld die buiten adem dreigt te raken

Wouter Deruytter – Knights of the impossible

35.95

De belangstelling van fotograaf Wouter Deruytter gaat uit naar hen die zich, al dan niet vrijwillig, aan de zelfkant van de maatschappij bevinden, zij ook die de onbedwingbare drang hebben om aan zichzelf en aan de tijd te ontsnappen: koningen of drop-outs die volgens heel eigen regels zijn gaan leven als een clubje van gelijkgestemden, goed afgeschermd van de rest van de wereld

Mijn Vrouw

39.50

Vanaf de dag van hun eerste ontmoeting begint de Noor Peter Hegre zijn vrouw, een IJslandse, te fotograferen in de gekste situaties op de vreemdste plekken. Vijfduizend snapshots later besluit de topfotograaf deze unieke, zeer intieme documenten te publiceren.

Oostkamp

24.50

Oostkamp, op de kaart een stip tussen snelle wegen, bekend door statige kastelen, bemind voor haar groene afwisseling. En toch herbergt de bosrijkste gemeente van West-Vlaanderen zoveel meer. Opgedeeld in grote en kleine woonkernen, doorkruist met historische sporen, afgezoomd door een immer rustig kanaal, blijft het een gemeente die niet in één beeld te vatten is.

Maurits & Marcel

23.90

Maurits & Marcel is een wonderbaarlijk fotografisch epos over twee oude broers, die samen op een boerderij in het Vlaamse meetjesland leven. De hoogbejaarde Maurits woont er nog steeds: Marcel is reeds enkele jaren geleden gestorven. Tussen 1963 en het eind van de jaren ’90 legde fotograaf Walter De Mulder op intrigerende en aangrijpende wijze de meest uiteenlopende aspecten van dit landelijke leven vast. Hij had daarbij oog voor het lieflijke detail (de lokale Pierlalastoet, het verkleedfeest van Driekoningen) én de genadeloze werkelijkheid (het traditionele slachten van een varken).

Bijzonder Heden

24.90

Een ontroerend boek over het dagelijkse leven van de bewoners van Ons Erf en De Waaiberg. Ons Erf en De Waaiberg zijn dienstverleningscentra voor jongvolwassenen en volwassenen met een handicap, opgericht door de Provincie West-Vlaanderen. De centra bieden hun bewoners een aangepaste leefomgeving met ruimte, rust en bescherming; anderzijds ook openheid naar en betrokkenheid bij de samenleving. De bewoners zijn vaak kwetsbaar en machteloos, maar ook uitzonderlijk en authentiek.