27.95

Related Forms

Hilde Van de Walle wordt in kunstmiddens omschreven als een multidisciplinair kunstenaar. In een periode van 30 jaar verzamelt zij een omvangrijk en zeer gewaardeerd oeuvre van grafiek, schilderkunst, keramiek en monumentaal brons.

, 9789058565891
Share

Ze onderzoekt het mysterie achter de mens en wil met haar beelden een maximale zeggingskracht bereiken met zo weinig mogelijk afleesbare aanduiding. Haar beelden zijn een stilstaande fractie van een beweging waarbij de toeschouwer het voorafgaande of het vervolg van deze actie in vraag kan stellen of invullen. Haar beeldtaal is eigenzinnig, ze ontwricht de gangbare anatomie tot eigen verhoudingen. Delen van het lichaam worden bewust geëlimineerd tot een pure uitdrukkingsvorm. Hun ingetogen charisma prikkelt tot dialoog met de omgeving en de toeschouwer. De restruimte tussen de beelden is geen leegte maar resoneert als klankbord van een ontastbare zeggingskracht. Het niet tastbare in een beeltenis weergeven, blijft haar passionele zoektocht.