40.00

Openhartig

Een naslagwerk over hartchirurgie, voor al wie het hart belangrijk vindt. Onzekerheid en angst bemoeilijken vaak de voorbereiding en het herstel van een hartoperatie. Daarom nam Dr. Rocher, gesteund door de Vlaamse Vereniging voor Hartpatiënten, het initiatief om dit patiëntenboek Openhartig te maken.

978-90-5856-152-7
Share

Het boek is gebaseerd op de ervaringen van een hartpatiënt en wordt aangevuld met informatie door deskundigen. De auteur, Johan Van der Bracht, is al meer dan dertig jaar met dit onderwerp begaan. Hij onderging tweemaal een hartoperatie en vertelt zijn verhaal. Daarbij heeft hij het ook over de problemen van de patiënt en de contactproblemen met de dokters. Hij legt ook uit hoe het hart en de bloedsomloop werken, wat er mis kan gaan en welke oplossingen er daarvoor zijn. Bovendien gaat hij ook dieper in op de voorgeschiedenis en de ontwikkeling van wat aan de hartheelkunde voorafgegaan is, waardoor de feiten van vandaag in een ruimer perspectief gebracht worden. Hij beschrijft een hartoperatie vanuit het standpunt van de leek en geeft tips over aangepaste levenswijze, voeding en beweging. Voor wie meer technische verklaring wil, zijn er losse artikels ingelast die dieper ingaan op verschillende onderwerpen. Vijftig specialisten (cardiochirurgen, cardiologen, anesthesisten, radiologen, kinesisten, verpleegkundigen enz.) leveren elk een specifieke bijdrage ter zake. Het geheel van deze informatie is een opmerkelijk overzicht geworden van de huidige stand van zaken in de zorg die de wetenschap wereldwijd aan het hart wijdt. Niet alleen boeiend voor de leek, maar ook voor al wie er verantwoordelijk bij betrokken is.