14.85

Vanzelfsprekend

Raadgevingen zijn meer dan ooit van deze tijd, zeker als ze een heldere en erg boeiende inhoud in zich dragen. In zijn boek Vanzelfsprekend, de praktijk van het Tibetaans boeddhisme hier en nu nodigt Lama Karta de lezer uit om samen met hem na te denken over levensvragen van nu.

Uitverkocht

978-90-5856-034-6
Share

Met veel zin voor nuance legt hij uit hoe in het Westen de praktijk van het Tibetaans boeddhisme beleefd kan worden. Aan de hand van het voorbeeld van de historische boeddha en dat van hemzelf verklaart Lama Karta hoe het heden er uitziet. Zo heeft hij het o.m. over de manier waarop de praktijk wordt aangevat, welke de band is tussen leraar en leerling, welke rol het tantrisme vervult en hoe we mogelijke obstakels op onze weg naar inzicht kunnen overwinnen. Vanuit een bewust toekomstgericht engagement beantwoordt Lama Karta ook vragen in verband met beginloosheid, liefde, seksualiteit en samen-zijn. In Vanzelfsprekend geeft Lama Karta blijk van een diep inzicht dat hij op een ontwapenend en ongemeen heldere wijze verwoordt. Dankzij de open vraag- en antwoordstijl krijgt de lezer vlot toegang tot de kern van de praktijk van het Tibetaans boeddhisme. De dialogen in het boek worden afgewisseld met korte tekstuele intermezzi die het geheel een extra toets van bezinning en inspiratie meegeven.