45.00

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen – Een geschiedenis 1810-2007

Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen is een eerbiedwaardige instelling met een omvangrijke collectie schilderijen, beelden en tekeningen. De verzameling is voornamelijk van Vlaamse en Belgische origine en bezit internationale allure. Bezoekers komen er genieten van Jean Fouquet, Antonello da Messina, Jan Van Eyck, Quinten Massijs, de altaarstukken van Rubens en zijn tijdgenoten…

978-90-5856-271-5 ,
Share

Het museum heeft de grootste en beste verzameling schilderijen en tekeningen van Ensor alsook een respectabele verzameling modernen. In deze publicatie wordt via vele onuitgegeven foto’s en documenten het merkwaardige verhaal van de instelling uit de doeken gedaan. Verschillende auteurs beschrijven de zoektocht naar het ideale museumgebouw, de groei van de collectie en de belangrijke rol van geëngageerde cultuurliefhebbers, de zorg die restauratoren in de 19e eeuw aan de kunstwerken besteedden, het werk van de onderzoekers en de bibliotheek, de ontdekking van het grote publiek en de uitvinding ‘publiekswerking’.