35.00

DES VICES ET VERTUS EN ART

Aristoteles schreef het reeds: ‘De deugd is het juiste midden tussen twee ondeugden’.

Sinds mensenheugenis is de strijd tussen goed en kwaad een inspiratiebron voor kunstenaars.

Share

Hoe heeft deze iconografische traditie zich vertaald doorheen de eeuwen? Hoe hebben schilders, illustratoren en beeldhouwers van de Middeleeuwen tot de Renaissance deugden en ondeugden die alomtegenwoordig waren in religieuze geschriften voorgesteld? Hoe hebben Félicien Rops en James Ensor in de 19de eeuw met deze concepten gespeeld om de hypocrisie van hun tijd aan de kaak te stellen? Hoe gaat een hedendaagse kunstenares als Aidan Salakhova om met begrippen als religieuze taboes, de grenzen tussen het heilige en het profane, de deugd en de ondeugd?

Reis door de eeuwen heen en ontdek kunstenaars die naar de menselijke instincten hebben gepeild, van de meest vileine tot de meest deugdzame.