75.00

Herman van Nazareth. Schilder/Beeldhouwer

Graficus, beeldhouwer, schilder, ontwerper van wandtapijten,… het artistieke palmares van Herman van Nazareth, pseudoniem van Herman Van Aerden, munt uit in creatieve multidisciplinariteit en eigenzinnigheid. Zijn abstract-expressionistische beelden zijn vaak onbehouwen, ruw gekapt en krachtig geboetseerd, gezichtsloos maar met een eigen stem. Zijn vormentaal is sober en universeel en grijpt op dramatische wijze terug naar de oervormen.

978-90-5856-389-7 ,
Share

Vooral de werken uit de Zuid-Afrikaanse periode getuigen van een nauwe betrokkenheid bij het ruimer sociaal en politiek discours. In een uiterst doorgevoerde vormvereenvoudiging kneedt hij zijn anonieme getuigen; lijdende mensen, machteloos in een gewelddadige maatschappij. Ook in zijn schilderwerk klinkt de proteststem van de kunstenaar soms door, al speelt hij in zijn uitgepuurde figuren met maskerachtige trekken en abstracte landschappen vooral met een uitbundig, soms bevreemdend koloriet. Herman van Nazareths werk wordt internationaal gewaardeerd en nu voor het eerst in een lijvige alomvattende catalogus te boek gesteld.