25.00

Frontières Invisibles

De tentoonstellingscatalogus Frontières Invisibles brengt het werk van meer dan zeventig Europese kunstenaars van een twintigtal verschillende nationaliteiten. Onder de titel ‘Les Frontières Invisibles’ organiseert lille3000 in het Tri Postal te Rijsel verschillende tentoonstellingen over een steeds veranderend, elastisch, “XXL” Europa, waarvan de grenzen steeds meer naar het Oosten opschuiven.

Share

Twintig jaar na de val van de Berlijnse muur wordt het tijd om het dynamisme van deze hedendaagse artistieke en creatieve scène beter te leren kennen en onze visie op het artistieke creëren in Oost- en Centraal Europa bij te sturen, tussen geopolitiek en geopoëzie…