Fotografie

Wouter Deruytter – Knights of the impossible

35.95

De belangstelling van fotograaf Wouter Deruytter gaat uit naar hen die zich, al dan niet vrijwillig, aan de zelfkant van de maatschappij bevinden, zij ook die de onbedwingbare drang hebben om aan zichzelf en aan de tijd te ontsnappen: koningen of drop-outs die volgens heel eigen regels zijn gaan leven als een clubje van gelijkgestemden, goed afgeschermd van de rest van de wereld

Mijn Vrouw

39.50

Vanaf de dag van hun eerste ontmoeting begint de Noor Peter Hegre zijn vrouw, een IJslandse, te fotograferen in de gekste situaties op de vreemdste plekken. Vijfduizend snapshots later besluit de topfotograaf deze unieke, zeer intieme documenten te publiceren.

Oostkamp

24.50

Oostkamp, op de kaart een stip tussen snelle wegen, bekend door statige kastelen, bemind voor haar groene afwisseling. En toch herbergt de bosrijkste gemeente van West-Vlaanderen zoveel meer. Opgedeeld in grote en kleine woonkernen, doorkruist met historische sporen, afgezoomd door een immer rustig kanaal, blijft het een gemeente die niet in één beeld te vatten is.

Maurits & Marcel

23.90

Maurits & Marcel is een wonderbaarlijk fotografisch epos over twee oude broers, die samen op een boerderij in het Vlaamse meetjesland leven. De hoogbejaarde Maurits woont er nog steeds: Marcel is reeds enkele jaren geleden gestorven. Tussen 1963 en het eind van de jaren ’90 legde fotograaf Walter De Mulder op intrigerende en aangrijpende wijze de meest uiteenlopende aspecten van dit landelijke leven vast. Hij had daarbij oog voor het lieflijke detail (de lokale Pierlalastoet, het verkleedfeest van Driekoningen) én de genadeloze werkelijkheid (het traditionele slachten van een varken).

Bijzonder Heden

24.90

Een ontroerend boek over het dagelijkse leven van de bewoners van Ons Erf en De Waaiberg. Ons Erf en De Waaiberg zijn dienstverleningscentra voor jongvolwassenen en volwassenen met een handicap, opgericht door de Provincie West-Vlaanderen. De centra bieden hun bewoners een aangepaste leefomgeving met ruimte, rust en bescherming; anderzijds ook openheid naar en betrokkenheid bij de samenleving. De bewoners zijn vaak kwetsbaar en machteloos, maar ook uitzonderlijk en authentiek.

Mijn Engel moet nog komen

12.25

Fotografie: 6 bijzondere reportages van de hand van: Menno de Nooijer, Freya Maes, Thomas Mistiaen, Magali Swaelens, Jurgen Van der Veken en Anda van Riet en Karina Leijnse.

Aan de hand van drie tekstuele en zes visuele bijdragen wordt in dit boek een indringend portret geschetst van de jongerencultuur in de Lage Landen anno nu. Iedere auteur of fotograaf ‘verbeeldt’ op heel persoonlijke wijze zijn eigen aanvoelen of bevindingen.

Prof. dr. Gust De Meyer (K.U.Leuven), specialist pop- en jongerencultuur opent met een cultuurhistorische bijdrage.

Twaalf Portretfotografen

45.90

Al te vaak lijkt het portret verbannen naar musea, officiële gebouwen en documenten, verkiezingsdrukwerk, ja zelfs rouwprentjes. Vroeger liet met zich portretteren met het oog op de toekomst, vaak ook uit een zekere trots. Soms kon de kijker zelfs heel wat karaktertrekken van het portret aflezen, want een aantal portrettisten bleken bijzonder bedreven en brachten wel eens meer informatie in beeld dan hen gevraagd werd.

1 3 4