Fotografie

Mijn Engel moet nog komen

12.25

Fotografie: 6 bijzondere reportages van de hand van: Menno de Nooijer, Freya Maes, Thomas Mistiaen, Magali Swaelens, Jurgen Van der Veken en Anda van Riet en Karina Leijnse.

Aan de hand van drie tekstuele en zes visuele bijdragen wordt in dit boek een indringend portret geschetst van de jongerencultuur in de Lage Landen anno nu. Iedere auteur of fotograaf ‘verbeeldt’ op heel persoonlijke wijze zijn eigen aanvoelen of bevindingen.

Prof. dr. Gust De Meyer (K.U.Leuven), specialist pop- en jongerencultuur opent met een cultuurhistorische bijdrage.

Twaalf Portretfotografen

45.90

Al te vaak lijkt het portret verbannen naar musea, officiële gebouwen en documenten, verkiezingsdrukwerk, ja zelfs rouwprentjes. Vroeger liet met zich portretteren met het oog op de toekomst, vaak ook uit een zekere trots. Soms kon de kijker zelfs heel wat karaktertrekken van het portret aflezen, want een aantal portrettisten bleken bijzonder bedreven en brachten wel eens meer informatie in beeld dan hen gevraagd werd.

1 3 4