Auteur

Jan Strybol

Boeken van deze auteur:

Sculptures of the Nigerian Middle Belt

75.00

De twintigste-eeuwse etnografische literatuur heeft zich in hoofdzaak gefocust op de sculpturale tradities van de etnische groepen van Zuid-Nigeria, terwijl de meer noordelijke gebieden grotendeels terra incognita bleven. Daarin kwam verandering met een studie uit 2013 van Jan Strybol. Hij wees erop dat vele culturen in deze regio nog hun eigen specifieke sculpturale traditie hebben, althans tot kort geleden.

L’Art et le Sacré en Pays Mumuye

75.00

Malgré quelques recherches entreprises sur le terrain, nos connaissances sur le sacré chez les Mumuye restent embryonnaires. Chez tous ces groupes acéphales à caractère binaire et antinomique le complexe va constitue un champ sémantique fort varié dans lequel certains aspects sont accentués selon les circonstances. Le pouvoir religieux est lié à la force contenue dans des objets sacrés dont seuls les anciens sont les gardiens.

Art and the Sacred in Mumuyeland

75.00

Ondanks enig veldonderzoek is onze kennis van het sacrale bij de Mumuye erg beperkt. Bij al deze niet-gehiërarchiseerde groepen, die tweeledig en antinomisch samengesteld zijn, overheerst het va-complex dat een rijke semantische betekenis heeft, waarbij naargelang de omstandigheden bepaalde accenten primeren. De religieuze macht huist in sacrale voorwerpen waarover de ouderen waken.