35.00

PLANT FEVER naar een plant-gericht design

Planten zijn beduidend meer dan louter grondstoffen of decoratieve elementen. Kan design onze blik verruimen?

, 978-90-5856-657-7
Share

Eeuwenlang heeft onze vervreemding van de natuur ons ervan weerhouden om het potentieel van planten als meer dan eenvoudige materialen of decoratieve objecten werkelijk te begrijpen.
De voorbije jaren hebben nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en filosofische benaderingen onze relatie met planten echter een nieuwe vorm gegeven. Het dualisme tussen mens en natuur, dat zo sterk geworteld is in het westerse denken, werd steeds meer in vraag gesteld.
In navolging van het geloof van de Amerikaanse ecoloog Ian Baldwin dat we moeten proberen te denken als planten, gingen ontwerpers, wetenschappers en ingenieurs zich verdiepen in de structuren en het gedrag van planten. Planten werden bondgenoten in de zoektocht naar oplossingen voor huidige en toekomstige sociale en milieuproblematieken.
Plant Fever wil de toekomst van het design bekijken vanuit dit nieuwe plantaardige perspectief, we evolueren hierbij van een mensgericht design naar fytodesign waarin de plantenwereld centraal staat.
Met bijdragen van Emanuele Coccia, Carole Collet, dach&zephir, Quentin Hiernaux, Overmind, Marie Pok, Catriona A. H. Sandilands, Ana Silva, Penny Sparke en Trajna collective.

Tweetalige uitgave: Frans/Engels

You may also like…