11.15

Metaal, stof tot nadenken

Behalve een grootscheeps publieksevenement is de Open Monumentdag Vlaanderen (OMD) ook een gebeuren met heel wat kennis en inzicht aan de basis. Tal van specialisten uit al dan niet verwante disciplines zorgen ervoor dat het jaarthema in een ruimere context wordt geplaatst. Het verleden heeft meermaals bewezen dat hun benadering vaak de aanzet was tot de (her)ontdekking en waardering van tal van interessante Vlaamse monumenten. Vandaar de keuze om deze schat aan informatie dit jaar voor het eerst aan het grote publiek beschikbaar te stellen middels een vlot leesbare en aantrekkelijk geïllustreerde uitgave.

Uitverkocht

978-90-5856-036-0
Share

Het thema van Open Monumentendag Vlaanderen 2001 is “Grondstof, stof tot nadenken – Metaal”. Meteen het eerste van een drieluik (in 2003 volgt Steen en in 2005 Hout) waarin een welbepaalde grondstof bevraagd en geïnterpreteerd wordt. De keuze voor metaal dringt zich op omdat de materie als drager van onvermoede mogelijkheden al te vaak (en ten onrechte) vergeten wordt. Deze publicatie brengt het verhaal van hoe de verschillende metaalsoorten in ons roerend en onroerend erfgoed werden gebruikt; ijzer, lood, tin, koper, diverse legeringen en natuurlijk ook edele metalen als zilver en goud komen daarbij aan bod. In “Grondstof, stof tot nadenken – metaal” krijgt de lezer een unieke kans om op een aangenamen en genuanceerde manier kennis te maken met de verborgen metaalschat van het Vlaamse erfgoed.