35.00

Koksijde Golf ter Hille – Van abdijhoeve tot golf

Dit boek vertelt het boeiende verhaal van de historische ontwikkeling van
het landschap, de domeinhoeve Hof ter Hille en haar bewoning vanaf de volle middeleeuwen, tot en met de aanleg van Koksijde Golf ter Hille op deze locatie. Achttien auteurs verleenden hun medewerking aan deze rijk geïllustreerde publicatie.

, , 978-90-5856-488-7
Share

Na de Abdijhoeve Ten Bogaerde blaast de gemeente Koksijde voor de tweede 
keer nieuw leven in een voormalige domeinhoeve van de Duinenabdij: Hof ter Hille. Midden 14de eeuw kochten de Duinheren deze hoeve van Franse topadel. Vandaag is dit historische gebouw getransformeerd tot het clubhuis van Koksijde Golf ter Hille. De authentieke elementen in de oude 17de-eeuwse hoevewoning verhogen sterk het cachet en daarmee de historische beleving van het clubhuis. Ook op het golfterrein zijn nog tal van historische relicten aanwezig.

Koksijde Golf ter Hille werd stapsgewijs in gebruik genomen.
In 2012 opende de driving range, in 2013 de Hazebeekcourse en in het voorjaar van 2014 de Langeleedcourse. Begin zomer 2014 werden het clubhuis en
het clubrestaurant geopend. Dit betekende het sluitstuk van een project dat
bijna twintig jaar geleden begon. Vandaag kunnen zowel bewoners als bezoekers er terecht om te golfen, zowel recreatief als in competitie. De gemeente Koksijde
is er trots op om met dit publieke golfterrein bij te dragen aan de democratisering van de golfsport. Jong en oud, ervaren golfers of beginnelingen, mensen met beperkingen, iedereen is welkom om te genieten van Koksijde Golf ter Hille.