49.00

Highlights for a green Christmas

Reeds meer dan vijftien jaar behoort Nicole von Boletzky tot de absolute top van de bloemsierkunstenaars.

978-90-5856-016-2
Share

Al wie naam en faam heeft in de bloemenwereld was wel eens te gast in haar hoofdkwartier KNOW-HOW Internationale Schule für Floristen und Formgeber te Zürich. Von Boletzky geeft niet alleen blijk fan een fenomenale techniekbeheersing, maar ontwikkelde in de afgelopen tijd eigen vormgevingsprincipes mét respect voor de eigenheid van bloemen en planten. Ze heeft lak aan opgedrongen trends en gaat halsstarrig haar eigen weg, wars van modische directieven. Nicole von Boletzky schreef al een tiental zeer succesvolle vakboeken. Haar nieuwste werk rond het Kerstthema is alweer grensverleggend.