Auteur

Lise Coirier

Boeken van deze auteur:

Parckdesign

29.00

Het is moeilijk om de schoonheid van bomen, met hun rijzige grootsheid en hoge toppen, naar de kroon te steken. En toch ligt de ambitie van de Parckdesign-projectoproep in de uitdaging om met stadsmeubiliair de eeuwenoude band te benadrukken tussen mens en natuur, tussen zijn kunstmatige ingrepen en zijn verhouding tot het plantaardige en de flora. In een hedendaagse context geplaatst, drukt parkmeubilair de wens uit om te experimenteren, te testen, en om groene ruimtes in een zoektocht naar een meer specifieke identiteit naar waarde te schatten en te ontdekken.

Label-design.be

39.00

De tentoonstelling Label-design.be – Design in Belgium after 2000 is een initiatief van het museum Grand-Hornu Images, Design Vlaanderen en de vzw Pro Materia, naar aanleiding van de viering van 175 jaar België. Vermits Belgian design de laatste jaren tot een waar begrip is uitgegroeid, wordt met heel veel belangstelling naar dit unieke overzicht uitgekeken. Niet minder dan 130 Belgische ontwerpers, geselecteerd door een internationale jury, zullen er hun sterkste en meest recente product of environmental designs voorstellen.