14.75

Siegfried De Buck

Als hedendaags juweelontwerper en zilversmid speelt Gentenaar Siegfried De Buck (°1949) een leidende rol in de ontwikkeling van de Belgische edelsmeedkunst

Uitverkocht

, 978-90-5856-091-9
Share

Zijn carrière, waarin vakmanschap en elegantie centraal staan, omvat meer dan 30 jaar en getuigt van een grote persoonlijkheid. Door zijn voortdurende drang naar vernieuwing ontstaan binnen zijn typerende vormgeving verschillende stijlperiodes. Vanuit zijn gevoel voor materia laat de vormgever edele en niet-edele materialen versmelten tot unicums. Sinds 1984 is De Buck docent aan Sint-Lucas Antwerpen waar hij meerdere getalenteerde juweelontwerpers en zilversmeden heeft begeleid. Hij heeft een indrukwekkend palmares opgebouwd van tentoonstellingen in binnen- en buitenland en behaalde talrijke onderscheidingen. Deze publicatie leidt de lezer doorheen het omvangrijke oeuvre van deze zilversmid. Aan de hand van talrijke afbeeldingen wordt de evolutie in zijn werk toegelicht en in een ruimer kader gesitueerd. Meteen krijgt men een uitstekend beeld van de edelsmeedkunst in de Lage Landen.