15.00

Marc Van Hoe. – Eigenzinnig grammaticus van materiaal- en beeldtaal

Marc Van Hoe is beeldend kunstenaar en ontwerper/vormgever van textiel. Het ene is onlosmakelijk met het andere verbonden. Het complexe netwerk van deze in elkaar vervlochten kluwen vloeit voort uit de persoon Marc Van Hoe, die met de ene hand in dienst van het textielontwerpen en met de andere hand in dienst van autonome beelden handelt, schept en vormgeeft. Hier is sprake van een metaforische gelijkhandigheid, een zeldzaam fenomeen. Het complexe oeuvre dat hieruit is voortgekomen vormt het onderwerp van deze monografie. Een monografie die tevens is op te vatten als een zoektocht naar de bronnen en naar de kern van de persoon achter zijn werk, zijn leven, zijn denken en handelen.

978-90-5856-318-7
Share