39.90

Jacques Simon

Jacques Simon (°1929) is onmiskenbaar een uiterst belangrijke schakel in de vernieuwing van de Franse landschapsarchitectuur. Voor het eerst worden in een oeuvre de Angelsaksische en Scandinavische tuinculturen verenigd met de typisch Latijnse gestructureerde, klassieke architecturale landschappen.

978-90-5856-194-7
Share

Hij werkt zoveel mogelijk in situ en deinst er niet voor terug om zelf de graafmachine te besturen. Sinds de jaren tachtig creëert hij ook efemere landschappen: met behulp van zwaar en minder zwaar materieel brengt hij patronen aan in velden, bebouwde akkers, besneeuwde terreinen e.d.m. De lijst van belangrijke verwezenlijkingen van deze landschapsarchitect is indrukwekkend. Zijn invloed navenant.