9.00

Hanze@Medici – Brugge, wisselmarkt van Europese culturen

Deze publicatie heeft een dubbele verdienste. Enerzijds kan ze gelezen worden als een helder, op zichzelf staand (en boeiend!) verhaal over de aanwezigheid van Hanzekooplieden en Medicibankiers in het Brugge van de 14de en 15de eeuw. Maar anderzijds vormt deze uitgave evenzeer een ideale bezoekersgids bij de tentoonstelling HANZE@MEDICI.COM.

Uitverkocht

978-90-5856-072-8
Share

In een beknopte inleiding en een viertal korte teksten doet Dr. André Vandewalle het thematische verhaal van deze expositie. Elk van deze hoofdstukjes sluit nauw aan bij één van de vier historische tentoonstellingssites: De Poortersloge: Brugge als havenstad, de infrastructuur, de stadskraan, het tolhuis, de herbergen, markten en pleinen. De kelderverdieping van de Genuese Loge: goederen, hoe worden ze gemeten, gewogen, verpakt en opgeslagen? De bovenverdieping van de Genuese Loge: de confrontatie tussen de diverse handelsnaties uit het zuiden en de Hanze uit het noorden, hun integratie en relatie met de bevolking. Het Hof Bladelin: geldhandel en financiële technieken, de dynastie van de Medici. Historische locaties en tentoongestelde topstukken worden daarbij zeer uitvoerig in beeld gebracht. Bovendien bevat dit boek ook een handige kaart van het complete tentoonstellingsparcours waarop nog andere bewaarde sites die verband houden met het onderwerp, werden aangeduid. Zij worden ook kort toegelicht.