29.95

Eigen-wijs in zorg

De Vleugels is één van de grootste zorg- en expertisecentra voor personen met een beperking in ons land. Naast de opvang van personen met een lichte beperking in diverse woon- en opvangvormen, biedt de Vleugels vooral ondersteuning aan personen met een grote ondersteuningsnood.

9789058566324
Share

Maar hoe pak je dat aan? De tijd dat we enkel spraken over ‘goed verzorgen’ ligt ver achter ons. Ook zorgcentra hebben een pedagogische opdracht en moeten in functie van de mogelijkheden de emancipatie van de cliënt en het zo waardevol mogelijk invullen van het leven ernstig ter harte nemen. Eigen-wijs in zorg vertrekt van de algemene principes die gehanteerd worden bij de opvang van cliënten, zoals de kwaliteit van het leven, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de emancipatie van de cliënt, maar ook van de principes die gelden voor de omgeving en de medewerkers. Vervolgens worden een aantal specifieke domeinen belicht waar zorgmedewerkers elke dag mee geconfronteerd worden: hoe geef je mensen een zinvolle dagbesteding? Hoe organiseer je nachtzorg? Hoe ga je om met ouder wordende cliënten? Wat met voeding, eet- en slikproblemen? Hoe benader je seksualiteit en relatievorming?

Dit boek geeft inzicht in het pedagogische project van de Vleugels en is een aanrader voor elke medewerker in de zorgsector.

You may also like…