Geschiedenis

Geïllustreerde Wandelgids Brugge – met 33 verhalen uit de oude Stad – Brugge 2002

5.00

Van Brugge op zijn kant verscheen ook een compacte editie waarin 33 locaties werden opgenomen. Ruggengraat van deze Best of vormt de wandeling ‘Middeleeuws Brugge’ die uitgebreid wordt met duistere (‘De schaduwkant van Brugge’), culinaire (‘Brugge aan tafel’) en bibliofiele (‘Brugge, stad vol boeken) accenten. De teksten zijn kort en helder opdat ze onderweg zouden kunnen gelezen worden. Een handig plan leidt de lezer feilloos langs het parcours.

Deze compacte wandelgids bestaat in niet minder dan 5 taaledities: Nederlands, Frans, Engels, Duits en Spaans

De Glans van Cîteaux in de Nederlanden

43.50

In dit boek wordt voor het eerst in het Nederlands een overzicht gebracht van alle cisterciënzerabdijen die vanaf de 12de en 13de eeuw tot aan de Franse Revolutie het monastieke landschap in Vlaanderen hebben beheerst. Men legde er vooral de nadruk op armoede, handenarbeid en een leven in eenvoud. Elke abdij wordt voorgesteld met een korte historiek. De belangstelling van de auteurs gaat echter evenzeer uit naar het bewaarde kunstpatrimonium. Fotograaf Hugo Maertens toont met onuitgegeven beeldmateriaal de weg naar de vele plaatsen in Vlaanderen waar Cîteaux navolging heeft gevonden. Het is een omzien in verwondering.

Omtrent Brugge

19.70

Kunstenaars hebben een eigen(zinnige) en vaak verrijkende kijk op een stad en op een project als Brugge 2002. Daarom werden een dertigtal literatoren, cultuursociologen, filosofen, beeldende kunstenaars, musici, journalisten, wetenschappers en publicisten naar Brugge uitgenodigd, met de vraag om na hun korte verblijf enige gedachten en indrukken aan het papier toe te vertrouwen. De selectie bestond uitsluitend uit niet-Brugse auteurs, maar allen hebben wel iets met Brugge (gehad). De drie beeldessays in deze bundel zijn daarentegen wel van de hand van Bruggelingen. Vreemd genoeg lijken zij dan weer afstand te hebben genomen van het voorwerp van hun reflectie.

Vensters op BruggeVijf eeuwen leef- en wooncultuur (1400-1900)

24.90

Tien op uitvouwbladen gereproduceerde kunstwerken en enkele interieurs van het 15de-eeuwse paleis van de Heren van Gruuthuse openen een venster op verschillende Brugse stadsdelen in de 17de, 18de en 19de eeuw. Geschilderde stadsgezichten tonen Burg, Markt, Spiegelrei, Rozenhoedkaai en Braamberg, Handelskom en Walplein op een moment dat op deze plaatsen geschiedenis werd geschreven. Uitvoerig toegelichte en schitterend afgebeelde voorwerpen – historische realia -, waaronder werkelijk heel wat unieke stukken, verlevendigen de taferelen. Vijf eeuwen leef- en wooncultuur worden plots heel aanschouwelijk en ongemeen boeiend.

Metaal, stof tot nadenken

11.15

Behalve een grootscheeps publieksevenement is de Open Monumentdag Vlaanderen (OMD) ook een gebeuren met heel wat kennis en inzicht aan de basis. Tal van specialisten uit al dan niet verwante disciplines zorgen ervoor dat het jaarthema in een ruimere context wordt geplaatst. Het verleden heeft meermaals bewezen dat hun benadering vaak de aanzet was tot de (her)ontdekking en waardering van tal van interessante Vlaamse monumenten. Vandaar de keuze om deze schat aan informatie dit jaar voor het eerst aan het grote publiek beschikbaar te stellen middels een vlot leesbare en aantrekkelijk geïllustreerde uitgave.

Het Stille Brugge

31.00

Een rijk geïllustreerd totaalboek waarin zowel de auteur Georges Rodenbach als zijn controversiële symbolistische roman Bruges-la-Morte belicht worden. Naast drie verklarende bijdragen die het bevreemdende karakter van het verhaal en de symbolistische tijdgeest duiden en toelichten, werden in dit boek eveneens tientallen unieke afbeeldingen en de integrale oorspronkelijke versie van de roman opgenomen.

1 2